AUKTIONSVILLKOR

Försäljningen:

Försäljningen kommer att ske genom ett muntligt
auktionsförfarande och med uppslag, d.v.s. genom bud
och överbud.
Auktionsförrättaren förbehåller sig en halvtimmes
betänketid efter klubbslag för prövning av högsta bud.
Fri prövningsrätt förbehålles.

Utropspris:

1234567 SEK

Köpekontrakt:

Vid vinnande bud har köpare att underteckna
köpekontrakt i enlighet med bilagda utkast och
omedelbart erlägga handpenning, annars fortsätter
auktionsförfarandet.

Handpenning:

Köparen ska vid auktionstillfället betala 10 procent av
köpeskillingen till den av gode mannen genom
banköverföring till Advokatbyrån XYZs klientmedelskonto. Betalning kan inte göras
med postväxel eller sedlar och mynt.

Slutbetalning:

Resterande del av köpeskillingen ska vara insatt på
Advokatbyrån XYZs klientmedelskonto, senast på tillträdesdagen

Ombud:

Budgivare som önskar använda sig av ombud vid
auktionen ska förse ombudet med en skriftlig fullmakt i
original som uttryckligen anger att den omfattar köp av
objektet, bevittnad av två personer, vilken ska
överlämnas till gode mannen i original om förvärv
kommer till stånd.

ID-handling:

Köparen ska uppvisa giltig identitetshandling.

Övrigt:

Visning av objektet kommer ej att ske.
Se omfattande friskrivningsklausuler i köpeavtalet.